Contact

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nieuws

25 Oktober is het dubbel feest voor Gino Graus

Niels Harlaar

Op deze dag viert hij niet alleen zijn 18e verjaardag, maar ook zijn nieuwe single “ik wil je kussen” is op deze dag uitgekomen.

Na het succesvolle “Vogelvrij” en het eerder dit jaar verschenen “Ga je mee” heeft Gino nu gekozen voor het vrolijke “Ik wil je kussen” waarvan hij zelf de tekst schreef. De productie was weer in handen van Mario Veltman.

“Ik wil je kussen” is een heerlijk aanstekelijk nummer waarbij je niet stil kunt blijven staan.

ikwiljekussen.jpg